Сезон внесення рідких добрив розпочався!

Сьогодні перші розпилювачі вже працювали у полі.

Розпилювач для внесення КАС BFS Dribble bar.

BFS Dribble bar

Сучасне сільськогосподарське виробництво неможливо уявити без використання мінеральних добрив. Їхнє застосування дає змогу збільшити врожайність і поліпшити якість продукції рослинництва. Якщо в ґрунті зберігаются запаси концентрованого добрива, то ці запаси можуть споживатися рослиною впродовж цілого вегетаційного періоду. Прак­ти­ка показує, що вне­сен­ня до­б­рив у рідкій формі є най­оп­ти­мальнішим що­до ко­ристі для рос­лин.

Дані розпилювачі забезпечують:

- можливість потоку від 80 до 3000 л з однією насадкою;

- вказана насадка для добрив має найкраще покриття;

- не залежить від висоти;

- незначні пошкодження врожаю через прямий пар;

- менша чутливість до вітру.

В наявності на складі ТОВ «Бен Агро»


Останні оновини